CreatePageStream

CreatePageStream delegate

Representerar metoden som instansierar ström som används för att skriva utdatasida.

public delegate Stream CreatePageStream(int pageNumber);
Parameter Typ Beskrivning
pageNumber Int32 De

Returvärde

Strömmen som används för att skriva utdatasida.

Se även