CreateResourceStream

CreateResourceStream delegate

Representerar metoden som instansierar ström som används för att skriva ut HTML-resursdata.

public delegate Stream CreateResourceStream(int pageNumber, Resource resource);
Parameter Typ Beskrivning
pageNumber Int32 Sidans nummer.
resource Resource HTML-resurs som typsnitt, stil, bild eller grafik.

Returvärde

Strömmen som används för att skriva ut HTML-resursdata.

Se även