ReleasePageStream

ReleasePageStream delegate

Frigör ström som instansierades av metoden som är associerad medCreatePageStream delegat.

public delegate void ReleasePageStream(int pageNumber, Stream pageStream);
Parameter Typ Beskrivning
pageNumber Int32 Sidans nummer.
pageStream Stream Strömmen skapad av metoden som är kopplad tillCreatePageStream delegera.

Se även