SaveAttachment

SaveAttachment(Attachment, Stream, CancellationToken)

Sparar bifogad fil tilldestination stream.

public void SaveAttachment(Attachment attachment, Stream destination, 
    CancellationToken cancellationToken)
Parameter Typ Beskrivning
attachment Attachment Bilagan.
destination Stream Den skrivbara strömmen.
cancellationToken CancellationToken Avbokningstoken.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närattachment är inget.
ArgumentNullException Kastas närdestination är inget.
PasswordRequiredException Kastas när lösenord krävs för att öppna dokumentet.
IncorrectPasswordException Kastas när lösenordet som angavs är felaktigt.
GroupDocsViewerException Kastas när bilagan inte kunde hittas.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


SaveAttachment(Attachment, Stream)

Sparar bifogad fil tilldestination stream.

public void SaveAttachment(Attachment attachment, Stream destination)
Parameter Typ Beskrivning
attachment Attachment Bilagan.
destination Stream Den skrivbara strömmen.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närattachment är inget.
ArgumentNullException Kastas närdestination är inget.
PasswordRequiredException Kastas när lösenord krävs för att öppna dokumentet.
IncorrectPasswordException Kastas när lösenordet som angavs är felaktigt.
GroupDocsViewerException Kastas när bilagan inte kunde hittas.

Anmärkningar

Läs mer

Se även