DocumentTableOptions

DocumentTableOptions class

Biedt een reeks opties om het extraheren van gegevens uit een documenttabel te regelen.

public class DocumentTableOptions

Constructeurs

Naam Beschrijving
DocumentTableOptions() Creëert een nieuwe instantie van deze klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
FirstRowContainsColumnNames { get; set; } Haalt of stelt een waarde in die aangeeft of kolomnamen moeten worden verkregen uit de eerste geëxtraheerde rij van een documenttabel. De standaardwaarde is false.
MaxColumnIndex { get; set; } Haalt of stelt de grootste op nul gebaseerde index in van een kolom die moet worden geëxtraheerd uit een documenttabel. De standaardwaarde is negatief, wat betekent dat de grootste kolomindex niet beperkt is.
MaxRowIndex { get; set; } Haalt of stelt de grootste op nul gebaseerde index in van een rij die moet worden geëxtraheerd uit een documenttabel. De standaardwaarde is negatief, wat betekent dat de grootste rij-index niet beperkt is.
MinColumnIndex { get; set; } Haalt of stelt de kleinste op nul gebaseerde index in van een kolom die moet worden geëxtraheerd uit een documenttabel. De standaardwaarde is negatief, wat betekent dat de kleinste kolomindex niet beperkt is.
MinRowIndex { get; set; } Haalt of stelt de kleinste op nul gebaseerde index in van een rij die moet worden geëxtraheerd uit een documenttabel. De standaardwaarde is negatief, wat betekent dat de kleinste rij-index niet beperkt is.

Zie ook