JsonDataLoadOptions

JsonDataLoadOptions class

Vertegenwoordigt opties voor het ontleden van JSON-gegevens.

public class JsonDataLoadOptions

Constructeurs

Naam Beschrijving
JsonDataLoadOptions() Initialiseert een nieuwe instantie van deze klasse met standaardopties.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
AlwaysGenerateRootObject { get; set; } Haalt of stelt een vlag in die aangeeft of een gegenereerde gegevensbron altijd een object zal bevatten voor een JSON root element. Als een JSON-rootelement één enkele complexe eigenschap bevat, wordt zo’n object niet standaard gemaakt.
ExactDateTimeParseFormats { get; set; } Haalt exacte formaten op of stelt deze in voor het ontleden van JSON-datum-tijdwaarden tijdens het laden van JSON. De standaardwaarde isnul .
SimpleValueParseMode { get; set; } Hiermee wordt een modus opgehaald of ingesteld voor het ontleden van eenvoudige JSON-waarden (null, boolean, number, integer en string) tijdens het laden van JSON. Een dergelijke modus heeft geen invloed op het ontleden van datum-tijdwaarden. De standaardwaarde is Loose .

Opmerkingen

Een instantie van deze klasse kan worden doorgegeven aan constructeurs vanJsonDataSource .

Zie ook