IDocumentTableLoadHandler

IDocumentTableLoadHandler interface

Negeert standaard laden vanDocumentTable objecten tijdens het maken van eenDocumentTableSet instantie.

public interface IDocumentTableLoadHandler

methoden

Naam Beschrijving
Handle(DocumentTableLoadArgs) Overschrijft standaard laden van een bepaaldDocumentTable object tijdens het maken van aDocumentTableSet instantie.

Opmerkingen

Implementeer deze interface als u het laden van specifiek wilt annulerenDocumentTable objecten of geef specifiek opDocumentTableOptions voor documenttabellen die worden geladen.

Zie ook