DocumentTableRelationCollection

DocumentTableRelationCollection class

Vertegenwoordigt de verzameling vanDocumentTableRelation voorwerpen van een enkeleDocumentTableSet instantie.

public class DocumentTableRelationCollection : IEnumerable

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Count { get; } Krijgt het totale aantalDocumentTableRelation objecten in de collectie.
Item { get; } Krijgt eenDocumentTableRelation instantie uit de verzameling op de opgegeven index.

methoden

Naam Beschrijving
Add(DocumentTableColumn, DocumentTableColumn) Creëert eenDocumentTableRelation object voor de opgegeven bovenliggende en onderliggende kolommen en voegt het toe aan de verzameling.
Clear() Wist de verzameling van alle relaties.
Contains(DocumentTableRelation) Retourneert een waarde die aangeeft of deze verzameling de opgegeven relatie bevat.
GetEnumerator() Retourneert een teller om te herhalenDocumentTableRelation objecten van deze collectie.
IndexOf(DocumentTableRelation) Retourneert de index van de opgegeven relatie binnen deze collectie.
Remove(DocumentTableRelation) Verwijdert de gespecificeerde relatie uit de collectie.
RemoveAt(int) Verwijdert de relatie bij de gespecificeerde index uit de collectie.

Zie ook