DocumentTableOptions

DocumentTableOptions class

Ger en uppsättning alternativ för att kontrollera extrahering av data från en dokumenttabell.

public class DocumentTableOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
DocumentTableOptions() Skapar en ny instans av den här klassen.

Egenskaper

namn Beskrivning
FirstRowContainsColumnNames { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som anger om kolumnnamn ska hämtas från den första extraherade raden i en dokumenttabell. Standardvärdet är false.
MaxColumnIndex { get; set; } Hämtar eller ställer in det största nollbaserade indexet för en kolumn som ska extraheras från en dokumenttabell. Standardvärdet är negativt vilket betyder att det största kolumnindexet inte är begränsat.
MaxRowIndex { get; set; } Hämtar eller ställer in det största nollbaserade indexet för en rad som ska extraheras från en dokumenttabell. Standardvärdet är negativt vilket betyder att det största radindexet inte är begränsat.
MinColumnIndex { get; set; } Hämtar eller ställer in det minsta nollbaserade indexet för en kolumn som ska extraheras från en dokumenttabell. Standardvärdet är negativt vilket innebär att det minsta kolumnindexet inte är begränsat.
MinRowIndex { get; set; } Hämtar eller ställer in det minsta nollbaserade indexet för en rad som ska extraheras från en dokumenttabell. Standardvärdet är negativt vilket innebär att det minsta radindexet inte är begränsat.

Se även