CsvDataLoadOptions

CsvDataLoadOptions class

Vertegenwoordigt opties voor het parseren van CSV-gegevens.

public class CsvDataLoadOptions

Constructeurs

Naam Beschrijving
CsvDataLoadOptions() Initialiseert een nieuwe instantie van deze klasse met standaardopties.
CsvDataLoadOptions(bool) Initialiseert een nieuwe instantie van deze klasse door te specificeren of CSV-gegevens kolomnamen bevatten op de eerste regel.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
CommentChar { get; set; } Hiermee wordt het teken opgehaald of ingesteld dat wordt gebruikt om regels met CSV-gegevens te becommentariëren.
Delimiter { get; set; } Haalt het teken op of stelt het in dat moet worden gebruikt als scheidingsteken voor kolommen.
HasHeaders { get; set; } Hiermee wordt een waarde opgehaald of ingesteld die aangeeft of de eerste regel met CSV-gegevens kolomnamen bevat.
QuoteChar { get; set; } Haalt het teken op of stelt het in dat wordt gebruikt om veldwaarden te citeren.

Opmerkingen

Een instantie van deze klasse kan worden doorgegeven aan constructeurs vanCsvDataSource .

Zie ook