DocumentTableColumn

DocumentTableColumn class

Vertegenwoordigt een enkele kolom van een bepaaldDocumentTable object.

public class DocumentTableColumn

Eigenschappen

Naam Beschrijving
AllowsNull { get; } Krijgt een waarde die aangeeft of cellen in deze kolom null-waarden bevatten of niet.
IndexInDocument { get; } Haalt de originele op nul gebaseerde index op van de overeenkomstige tabelkolom volgens het brondocument.
Name { get; set; } Haalt of stelt de naam in van deze kolom die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de gegevens van de kolom in een sjabloondocument dat is doorgegeven aan DocumentAssembler .
Type { get; set; } Haalt of stelt het type celwaarden in deze kolom in.

Zie ook