JsonSimpleValueParseMode

JsonSimpleValueParseMode enumeration

Specificeert een modus voor het ontleden van eenvoudige JSON-waarden (null, boolean, number, integer en string) tijdens het laden van JSON. Een dergelijke modus heeft geen invloed op het ontleden van datum-tijdwaarden.

public enum JsonSimpleValueParseMode

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
Loose 0 Specificeert de modus waarin typen eenvoudige JSON-waarden worden bepaald bij het ontleden van hun tekenreeksrepresentaties. Het type ‘prop’ uit het JSON-fragment ‘{ prop: “123” }’ wordt bijvoorbeeld bepaald als geheel getal in deze modus.
Strict 1 Specificeert de modus waarin typen eenvoudige JSON-waarden worden bepaald op basis van de JSON-notatie zelf. Het type ‘prop’ van het JSON-fragment ‘{ prop: “123” }’ wordt bijvoorbeeld bepaald als tekenreeks in deze modus.

Zie ook