XmlDataLoadOptions

XmlDataLoadOptions class

Vertegenwoordigt opties voor het laden van XML-gegevens.

public class XmlDataLoadOptions

Constructeurs

Naam Beschrijving
XmlDataLoadOptions() Initialiseert een nieuwe instantie van deze klasse met standaardopties.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
AlwaysGenerateRootObject { get; set; } Hiermee wordt een vlag opgehaald of ingesteld die aangeeft of een gegenereerde gegevensbron altijd een object voor een XML-hoofdelement zal bevatten. Als een XML-hoofdelement geen attributen heeft en alle onderliggende elementen dezelfde naam hebben, wordt zo’n object niet standaard gemaakt.

Opmerkingen

Een instantie van deze klasse kan worden doorgegeven aan constructeurs vanXmlDataSource .

Zie ook