DocumentTableCollection

DocumentTableCollection class

Vertegenwoordigt een alleen-lezen verzameling vanDocumentTable voorwerpen van een bepaaldDocumentTableSet instantie.

public class DocumentTableCollection : IEnumerable

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Count { get; } Krijgt het totale aantalDocumentTable objecten in de collectie.
Item { get; } Krijgt eenDocumentTable instantie uit de verzameling op de opgegeven index. (2 indexers)

methoden

Naam Beschrijving
Contains(DocumentTable) Retourneert een waarde die aangeeft of deze verzameling de opgegeven tabel bevat.
Contains(string) Retourneert een waarde die aangeeft of deze verzameling een tabel bevat met de opgegeven naam.
GetEnumerator() Retourneert een teller om te herhalenDocumentTable objecten van deze collectie.
IndexOf(DocumentTable) Retourneert de index van de gespecificeerde tabel binnen deze collectie.
IndexOf(string) Retourneert de index van een tabel met de opgegeven naam binnen deze collectie.

Opmerkingen

De verzameling wordt automatisch gevuld tijdens het laden van de bijbehorende tabellen uit een document en kan niet worden gewijzigd. Eigenschappen vanDocumentTable objecten in de collectie kunnen worden gewijzigd.

Zie ook