DocumentTableColumnCollection

DocumentTableColumnCollection class

Vertegenwoordigt een alleen-lezen verzameling vanDocumentTableColumn objecten van een bepaalde DocumentTable instantie.

public class DocumentTableColumnCollection : IEnumerable

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Count { get; } Krijgt het totale aantalDocumentTableColumn objecten in de collectie.
Item { get; } Krijgt eenDocumentTableColumn instantie uit de verzameling op de opgegeven index. (2 indexers)

methoden

Naam Beschrijving
Contains(DocumentTableColumn) Retourneert een waarde die aangeeft of deze verzameling de opgegeven kolom bevat.
Contains(string) Retourneert een waarde die aangeeft of deze verzameling een kolom bevat met de opgegeven naam.
GetEnumerator() Retourneert een teller om te herhalenDocumentTableColumn objecten van deze collectie.
IndexOf(DocumentTableColumn) Retourneert de index van de opgegeven kolom binnen deze collectie.
IndexOf(string) Retourneert de index van een kolom met de opgegeven naam binnen deze collectie.

Opmerkingen

De verzameling wordt automatisch gevuld tijdens het laden van de overeenkomstige tabel uit een document en kan niet worden gewijzigd. Eigenschappen vanDocumentTableColumn objecten in de collectie kunnen worden gewijzigd.

Zie ook