AssembleDocument

AssembleDocument(string, string, params DataSourceInfo[])

Laddar ett malldokument från den angivna källsökvägen, fyller malldokumentet med data från de angivna enstaka eller flera källorna och lagrar resultatdokumentet till målsökvägen med standard LoadSaveOptions .

public bool AssembleDocument(string sourcePath, string targetPath, 
    params DataSourceInfo[] dataSourceInfos)
Parameter Typ Beskrivning
sourcePath String Sökvägen till ett malldokument som ska fyllas i med data.
targetPath String Sökvägen till ett resultatdokument.
dataSourceInfos DataSourceInfo[] Ger information om datakällans objekt som ska användas.

Returvärde

En flagga som indikerar om analysen av malldokumentet lyckades. Den returnerade flaggan är bara meningsfull om ett värde avOptions egendom omfattarInlineErrorMessages option.

Se även


AssembleDocument(string, string, LoadSaveOptions, params DataSourceInfo[])

Laddar ett malldokument från den angivna källsökvägen, fyller malldokumentet med data från de angivna enstaka eller flera källorna och lagrar resultatdokumentet till målsökvägen med hjälp av given LoadSaveOptions .

public bool AssembleDocument(string sourcePath, string targetPath, LoadSaveOptions loadSaveOptions, 
    params DataSourceInfo[] dataSourceInfos)
Parameter Typ Beskrivning
sourcePath String Sökvägen till ett malldokument som ska fyllas i med data.
targetPath String Sökvägen till ett resultatdokument.
loadSaveOptions LoadSaveOptions Anger ytterligare alternativ för att ladda och spara dokument.
dataSourceInfos DataSourceInfo[] Ger information om datakällans objekt som ska användas.

Returvärde

En flagga som indikerar om analysen av malldokumentet lyckades. Den returnerade flaggan är bara meningsfull om ett värde avOptions egendom omfattarInlineErrorMessages option.

Se även


AssembleDocument(Stream, Stream, params DataSourceInfo[])

Laddar ett malldokument från den angivna källströmmen, fyller malldokumentet med data från de angivna enstaka eller flera källorna och lagrar resultatdokumentet i målströmmen med standard LoadSaveOptions .

public bool AssembleDocument(Stream sourceStream, Stream targetStream, 
    params DataSourceInfo[] dataSourceInfos)
Parameter Typ Beskrivning
sourceStream Stream Streamen att läsa ett malldokument från.
targetStream Stream Strömmen för att skriva ett resultatdokument.
dataSourceInfos DataSourceInfo[] Ger information om datakällans objekt som ska användas.

Returvärde

En flagga som indikerar om analysen av malldokumentet lyckades. Den returnerade flaggan är bara meningsfull om ett värde avOptions egendom omfattarInlineErrorMessages option.

Se även


AssembleDocument(Stream, Stream, LoadSaveOptions, params DataSourceInfo[])

Laddar ett malldokument från den angivna källströmmen, fyller malldokumentet med data från de angivna enstaka eller flera källorna och lagrar resultatdokumentet i målflödet med hjälp av given LoadSaveOptions .

public bool AssembleDocument(Stream sourceStream, Stream targetStream, 
    LoadSaveOptions loadSaveOptions, params DataSourceInfo[] dataSourceInfos)
Parameter Typ Beskrivning
sourceStream Stream Streamen att läsa ett malldokument från.
targetStream Stream Strömmen för att skriva ett resultatdokument.
loadSaveOptions LoadSaveOptions Anger ytterligare alternativ för att ladda och spara dokument.
dataSourceInfos DataSourceInfo[] Ger information om datakällans objekt som ska användas.

Returvärde

En flagga som indikerar om analysen av malldokumentet lyckades. Den returnerade flaggan är bara meningsfull om ett värde avOptions egendom omfattarInlineErrorMessages option.

Se även