BarcodeSettings

DocumentAssembler.BarcodeSettings property

Får en uppsättning inställningar som kontrollerar generering av streckkoder medan ett dokument sammanställs.

public BarcodeSettings BarcodeSettings { get; }

Se även