Options

DocumentAssembler.Options property

Hämtar eller ställer in en uppsättning flaggor som styr beteendet för dettaDocumentAssembler instans medan ett dokument sammanställs.

public DocumentAssemblyOptions Options { get; set; }

Se även