Clear

KnownTypeSet.Clear method

Kümedeki tüm öğeleri kaldırır.

public void Clear()

Ayrıca bakınız