SaveFormat

LoadSaveOptions.SaveFormat property

Hämtar eller ställer in ett filformat att spara ett sammansatt dokument till.Unspecified är standard.

public FileFormat SaveFormat { get; set; }

Anmärkningar

När värdet för den här egenskapen inte anges,DocumentAssembler beter sig enligt följande:

  • När du anger en filsökväg för att spara ett sammansatt dokument, bestäms filformatet för arkivet på filtillägget från sökvägen.

– När du anger en ström för att spara ett sammansatt dokument, förblir filformatet för sparad fil detsamma som filformatet för ett laddat malldokument.

Tänk på att det inte alltid är möjligt att spara ett sammansatt dokument till vilket filformat som helst med GroupDocs.Assembly. Det är till exempel omöjligt att spara ett dokument som laddats från ett ordbehandlingsfilformat (som DOCX) till ett kalkylarksfilformat (som XLSX). För mer information om möjliga kombinationer av ladda och spara filformat som stöds av GroupDocs.Assembly, vänligen kontrollera GroupDocs.Assembly online-dokumentation.

Se även