LoadSaveOptions

LoadSaveOptions()

Skapar en ny instans av den här klassen utan några egenskaper specificerade.

public LoadSaveOptions()

Se även


LoadSaveOptions(FileFormat)

Skapar en ny instans av denna klass med det angivna filformatet för att spara ett sammansatt dokument till.

public LoadSaveOptions(FileFormat saveFormat)
Parameter Typ Beskrivning
saveFormat FileFormat Ett filformat att spara ett sammansatt dokument till.

Se även