ResourceLoadBaseUri

LoadSaveOptions.ResourceLoadBaseUri property

Hämtar eller ställer in en bas-URI för att lösa externa resursfilers relativa URI:er till absoluta ettor medan ett HTML -malldokument läses in som ska sammanställas och sparas i ett icke-HTML-format. Standardvärdet är en tom sträng.

public string ResourceLoadBaseUri { get; set; }

Anmärkningar

När du laddar ett HTML-dokument från en fil, används dess innehållande mapp som en bas-URI som standard, vilket inte kan hända när ett HTML-dokument laddas från en ström. Ställ in den här egenskapen för att ange en bas-URI när ett HTML -dokument laddas från en ström eller för att åsidosätta standardbas-URI när ett HTML-dokument laddas från en fil.

Ett värde för den här egenskapen ignoreras i följande fall:

  • Ett HTML-dokument som laddas innehåller ett BASE HTML-element som tillhandahåller en bas-URI.
  • Ett HTML-dokument som laddas ska sättas ihop och sparas i HTML (externa resursfiler laddas inte och relativa URI:er ändras inte då).

Se även