ResourceSaveFolder

LoadSaveOptions.ResourceSaveFolder property

Hämtar eller ställer in en sökväg till en mapp för att lagra externa resursfiler medan ett sammansatt dokument som laddas från ett icke-HTML -format sparas i HTML. Standardvärdet är en tom sträng.

public string ResourceSaveFolder { get; set; }

Anmärkningar

Som standard, när du sparar ett sammansatt dokument till en HTML-fil, lagras externa resursfiler i en folder med samma namn som HTML-filen utan tillägg plus suffixet “_files”. Denna mapp finns i samma mapp som HTML-filen. Detta kan dock inte göras när du sparar ett sammansatt dokument till en HTML-ström. Ställ in den här egenskapen för att ange en sökväg till en mapp för att lagra externa resursfiler när du sparar en sammansatt document till en HTML-ström eller för att åsidosätta standardmappen när du sparar en sammansatt dokument till en HTML-fil.

Ett värde för den här egenskapen ignoreras om ett sammansatt dokument som sparas till HTML också laddades från HTML (externa resursfiler lagras inte och länkar till dem ändras inte då).

Se även