GetConsumptionQuantity

Metered.GetConsumptionQuantity method

Returnerar det för närvarande förbrukade antalet megabyte.

public static decimal GetConsumptionQuantity()

Returvärde

Det för närvarande förbrukade antalet megabyte.

Se även