DocumentAssembler

DocumentAssembler constructor

Bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

public DocumentAssembler()

Ayrıca bakınız