Options

DocumentAssembler.Options property

Bunun davranışını kontrol eden bir dizi bayrak alır veya ayarlarDocumentAssembler bir belgeyi bir araya getirirken örneği.

public DocumentAssemblyOptions Options { get; set; }

Ayrıca bakınız