Count

KnownTypeSet.Count property

Setteki öğelerin sayısını alır.

public int Count { get; }

Ayrıca bakınız