Remove

KnownTypeSet.Remove method

Belirtilenleri kaldırırType kümeden nesne. AtarArgumentException if type null.

public void Remove(Type type)
Parametre Tip Tanım
type Type AType kaldırılacak nesne.

Ayrıca bakınız