ResourceLoadBaseUri

LoadSaveOptions.ResourceLoadBaseUri property

Toplanacak ve HTML olmayan bir biçimde kaydedilecek bir HTML şablon belgesi yüklerken harici kaynak dosyalarının göreli URI’lerini mutlak olanlara çözümlemek için bir temel URI alır veya ayarlar. Varsayılan değer boş bir dizedir.

public string ResourceLoadBaseUri { get; set; }

Notlar

Bir dosyadan bir HTML belgesi yüklerken, onu içeren klasör varsayılan olarak temel URI olarak kullanılır; bu, bir akıştan bir HTML belgesi yüklerken gerçekleşemez. Bir akıştan bir HTML belgesi yüklerken bir temel URI belirtmek veya bir dosyadan bir HTML belgesi yüklerken varsayılan temel URI’yi geçersiz kılmak için bu özelliği ayarlayın.

Aşağıdaki durumlarda bu özelliğin bir değeri yoksayılır:

  • Yüklenmekte olan bir HTML belgesi, bir temel URI sağlayan bir BASE HTML öğesi içerir.
  • Yüklenmekte olan bir HTML belgesi birleştirilecek ve HTML’ye kaydedilecek (harici kaynak dosyaları yüklenmez ve göreli URI’ler bu durumda değiştirilmez).

Ayrıca bakınız