ResourceSaveFolder

LoadSaveOptions.ResourceSaveFolder property

HTML olmayan biçiminden yüklenen birleştirilmiş bir belge HTML’ye kaydedilirken harici kaynak dosyalarını depolamak için bir klasör yolunu alır veya ayarlar. Varsayılan değer boş bir dizedir.

public string ResourceSaveFolder { get; set; }

Notlar

Varsayılan olarak, birleştirilmiş bir belgeyi bir HTML dosyasına kaydederken, harici kaynak dosyaları, uzantısı olmayan HTML dosyasıyla aynı ada ve “_files” son ekine sahip bir klasör klasörüne depolanır. Bu klasör, HTML dosyasıyla aynı klasörde içinde bulunur. Ancak, birleştirilmiş bir belgeyi bir HTML akışına kaydederken bu yapılamaz. Birleştirilmiş bir belgeyi bir HTML akışına kaydederken harici kaynak dosyalarını depolamak için bir klasöre giden yolu belirtmek için bu özelliği ayarlayın veya bir bir HTML dosyasına birleştirilmiş belge.

HTML’ye kaydedilen derlenmiş bir belge HTML’den de yüklendiyse, bu özelliğin değeri göz ardı edilir (harici kaynak dosyaları depolanmaz ve bunlara bağlantılar o zaman değiştirilmez).

Ayrıca bakınız