Compare

Compare()

Jämför dokument utan att spara resultatet med standardalternativ

public void Compare()

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Compare(string)

Jämför dokument och sparar resultatet till filen path

public void Compare(string filePath)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Sökväg till resultatdokument

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Compare(Stream)

Jämför dokument och sparar resultat till filen stream

public void Compare(Stream document)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream Resultat dokumentström

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Compare(string, CompareOptions)

Jämför dokument och sparar resultatet till filen path

public void Compare(string filePath, CompareOptions compareOptions)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Sökväg för resultatdokumentfil
compareOptions CompareOptions Jämför alternativ

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Compare(Stream, CompareOptions)

Jämför dokument och sparar resultat till filen stream

public void Compare(Stream document, CompareOptions compareOptions)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream Resultat dokumentström
compareOptions CompareOptions Jämför alternativ

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Compare(SaveOptions, CompareOptions)

Jämför dokument utan att spara resultatet.

public void Compare(SaveOptions saveOptions, CompareOptions compareOptions)
Parameter Typ Beskrivning
saveOptions SaveOptions Spara alternativ
compareOptions CompareOptions Jämför alternativ

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Compare(string, SaveOptions)

Jämför dokument och spara resultatet till filen path

public void Compare(string filePath, SaveOptions saveOptions)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Sökväg för resultatdokumentfil
saveOptions SaveOptions Spara alternativ

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Compare(Stream, SaveOptions)

Jämför dokument och spara resultatet till filen stream

public void Compare(Stream document, SaveOptions saveOptions)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream Resultat dokumentström
saveOptions SaveOptions Spara alternativ

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Compare(CompareOptions)

Jämför dokument utan att spara resultatet.

public void Compare(CompareOptions compareOptions)
Parameter Typ Beskrivning
compareOptions CompareOptions Jämför alternativ

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Compare(Stream, SaveOptions, CompareOptions)

Jämför dokument och sparar resultat i en ström.

public void Compare(Stream document, SaveOptions saveOptions, CompareOptions compareOptions)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream Resultat dokumentström
saveOptions SaveOptions Spara alternativ
compareOptions CompareOptions Jämför alternativ

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Compare(string, SaveOptions, CompareOptions)

Jämför dokument och sparar resultatet till filen path

public void Compare(string filePath, SaveOptions saveOptions, CompareOptions compareOptions)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Sökväg för resultatdokumentfil
saveOptions SaveOptions Spara alternativ
compareOptions CompareOptions Jämför alternativ

Anmärkningar

Läs mer

Se även