Export

Export(string, ExportFormat)

Meta veri özelliklerini bir dosyaya verir.

public void Export(string filePath, ExportFormat format)
Parametre Tip Tanım
filePath String Çıktı dosyasının tam adı.
format ExportFormat Çıktı dosyasının biçimi.

Ayrıca bakınız


Export(Stream, ExportFormat)

Meta veri özelliklerini bir akışa aktarır.

public void Export(Stream document, ExportFormat format)
Parametre Tip Tanım
document Stream Çıktı dosyasının tam adı.
format ExportFormat Çıktı dosyasının biçimi.

Ayrıca bakınız