Export

Export(string, ExportFormat)

Exporterar metadataegenskaperna till en fil.

public void Export(string filePath, ExportFormat format)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Utdatafilens fullständiga namn.
format ExportFormat Formatet på utdatafilen.

Se även


Export(Stream, ExportFormat)

Exporterar metadataegenskaperna till en ström.

public void Export(Stream document, ExportFormat format)
Parameter Typ Beskrivning
document Stream Utdatafilens fullständiga namn.
format ExportFormat Formatet på utdatafilen.

Se även