Kind

VCardGeneralRecordset.Kind property

Nesnenin türünü alır.

public string Kind { get; }

Mülk değeri

nesne türü.

Ayrıca bakınız