Kind

VCardGeneralRecordset.Kind property

Hämtar typen av objekt.

public string Kind { get; }

Fastighetsvärde

Den typen av föremål.

Se även