GroupDocs.Metadata.Standards.Exif

Namnutrymmet innehåller funktionalitet avsedd att läsa och skriva EXIF-metadata (utbytbart bildfilformat).

Klasser

Klass Beskrivning
ExifDictionaryBasePackage Tillhandahåller en abstrakt basklass för EXIF-metadataordböcker.
ExifGpsPackage Representerar GPS-metadata i ett EXIF-metadatapaket.
ExifIfdPackage Representerar Exif Image File Directory. Exif IFD är en uppsättning taggar för att registrera Exif-specifik attributinformation.
ExifPackage Representerar ett EXIF-metadatapaket (utbytbart bildfilformat).

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IExif Definierar basoperationer avsedda att fungera med EXIF-metadata.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ExifGpsAltitudeRef Representerar en GPS-höjdreferens.