DigestAlgorithms

Cms.DigestAlgorithms property

İleti özet algoritma tanımlayıcılarının dizisini alır. Koleksiyonda, zero. dahil olmak üzere herhangi bir sayıda öğe olabilir.

public Oid[] DigestAlgorithms { get; }

Mülk değeri

İleti özeti algoritma tanımlayıcıları dizisi.

Ayrıca bakınız