DigestAlgorithms

Cms.DigestAlgorithms property

Hämtar arrayen av algoritmidentifierare för meddelandesammandrag. Det kan finnas hur många element som helst i samlingen, inklusive noll.

public Oid[] DigestAlgorithms { get; }

Fastighetsvärde

Arrayen av identifierare för meddelandesammandragningsalgoritm.

Se även