EncapsulatedContent

Cms.EncapsulatedContent property

Bir içerik türü tanımlayıcısından ve içeriğin kendisinden oluşan imzalı içeriği alır.

public CmsEncapsulatedContent EncapsulatedContent { get; }

Mülk değeri

Bir içerik türü tanımlayıcısından ve içeriğin kendisinden oluşan imzalı içerik.

Ayrıca bakınız