EncapsulatedContent

Cms.EncapsulatedContent property

Hämtar det signerade innehållet, bestående av en innehållstypsidentifierare och själva innehållet.

public CmsEncapsulatedContent EncapsulatedContent { get; }

Fastighetsvärde

Det signerade innehållet, som består av en innehållstypsidentifierare och själva innehållet.

Se även