ToString

FolderFontSource.ToString method

Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

public override string ToString()

Returvärde

En sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även