GetHashCode

FolderFontSource.GetHashCode method

Returnerar hashkoden för den aktuellaFolderFontSource objekt.

public override int GetHashCode()

Returvärde

En hash-kod för strömmenFolderFontSource objekt.

Se även