SearchOption

FolderFontSource.SearchOption property

Anger om den aktuella mappen eller den aktuella mappen och alla undermappar ska sökas.

public SearchOption SearchOption { get; }

Se även