Viewer

Viewer(Func<Stream>)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(Func<Stream> getFileStream)
Parameter Typ Beskrivning
getFileStream Func`1 Metoden som returnerar läsbar ström.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närgetFileStream är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(Func<Stream>, Func<LoadOptions>)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(Func<Stream> getFileStream, Func<LoadOptions> getLoadOptions)
Parameter Typ Beskrivning
getFileStream Func`1 Metoden som returnerar läsbar ström.
getLoadOptions Func`1 Metoderna som returnerar alternativ för dokumentladdning.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närgetFileStream är inget.
ArgumentNullException Kastas närgetLoadOptions är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(Func<Stream>, ViewerSettings)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(Func<Stream> getFileStream, ViewerSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
getFileStream Func`1 Metoden som returnerar läsbar ström.
settings ViewerSettings Viewer-inställningarna.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närgetFileStream är inget.
ArgumentNullException Kastas närsettings är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(Func<Stream>, Func<LoadOptions>, ViewerSettings)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(Func<Stream> getFileStream, Func<LoadOptions> getLoadOptions, ViewerSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
getFileStream Func`1 Metoden som returnerar läsbar ström.
getLoadOptions Func`1 Metoderna som returnerar alternativ för dokumentladdning.
settings ViewerSettings Viewer-inställningarna.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närgetFileStream är inget.
ArgumentNullException Kastas närgetLoadOptions är inget.
ArgumentNullException Kastas närsettings är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(Stream)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Filströmmen.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närstream är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(Stream, bool)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(Stream stream, bool leaveOpen)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Filströmmen.
leaveOpen Boolean Sann att lämna strömmen öppen efter att Viewer-objektet har kasserats; annat,falsk.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närstream är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(Stream, LoadOptions)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(Stream stream, LoadOptions loadOptions)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Filströmmen.
loadOptions LoadOptions Alternativen för dokumentladdning.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närstream är inget.
ArgumentNullException Kastas närloadOptions är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(Stream, LoadOptions, bool)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(Stream stream, LoadOptions loadOptions, bool leaveOpen)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Filströmmen.
loadOptions LoadOptions Alternativen för dokumentladdning.
leaveOpen Boolean Sann att lämna strömmen öppen efter att Viewer-objektet har kasserats; annat,falsk.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närstream är inget.
ArgumentNullException Kastas närloadOptions är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(Stream, ViewerSettings)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(Stream stream, ViewerSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Filströmmen.
settings ViewerSettings Viewer-inställningarna.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närstream är inget.
ArgumentNullException Kastas närsettings är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(Stream, ViewerSettings, bool)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(Stream stream, ViewerSettings settings, bool leaveOpen)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Filströmmen.
settings ViewerSettings Viewer-inställningarna.
leaveOpen Boolean Sann att lämna strömmen öppen efter att Viewer-objektet har kasserats; annat,falsk.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närstream är inget.
ArgumentNullException Kastas närsettings är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(Stream, LoadOptions, ViewerSettings)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(Stream stream, LoadOptions loadOptions, ViewerSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Filströmmen.
loadOptions LoadOptions Alternativen för dokumentladdning.
settings ViewerSettings Viewer-inställningarna.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närstream är inget.
ArgumentNullException Kastas närloadOptions är inget.
ArgumentNullException Kastas närsettings är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(Stream, LoadOptions, ViewerSettings, bool)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(Stream stream, LoadOptions loadOptions, ViewerSettings settings, bool leaveOpen)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Filströmmen.
loadOptions LoadOptions Alternativen för dokumentladdning.
settings ViewerSettings Viewer-inställningarna.
leaveOpen Boolean Sann att lämna strömmen öppen efter att Viewer-objektet har kasserats; annat,falsk.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närstream är inget.
ArgumentNullException Kastas närloadOptions är inget.
ArgumentNullException Kastas närsettings är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(string)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(string filePath)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Sökvägen till filen som ska renderas.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närfilePath är null eller tom.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(string, ViewerSettings)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(string filePath, ViewerSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Sökvägen till filen som ska renderas.
settings ViewerSettings Viewer-inställningarna.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närfilePath är null eller tom.
ArgumentNullException Kastas närsettings är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(string, LoadOptions)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(string filePath, LoadOptions loadOptions)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Sökvägen till filen som ska renderas.
loadOptions LoadOptions Alternativen som användes för att öppna filen.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närfilePath är null eller tom.
ArgumentNullException Kastas närloadOptions är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även


Viewer(string, LoadOptions, ViewerSettings)

Initierar ny instans avViewer class.

public Viewer(string filePath, LoadOptions loadOptions, ViewerSettings settings)
Parameter Typ Beskrivning
filePath String Sökvägen till filen som ska renderas.
loadOptions LoadOptions Alternativen som användes för att öppna filen.
settings ViewerSettings Viewer-inställningarna.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närfilePath är null eller tom.
ArgumentNullException Kastas närloadOptions är inget.
ArgumentNullException Kastas närsettings är inget.

Anmärkningar

Läs mer

Se även