Dispose

Viewer.Dispose method

Frigör filström och hanterade interna resurser.

public void Dispose()

Se även