GetViewInfoKey

CacheKeys.GetViewInfoKey method

Temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıyı döndürürViewInfo nesne.

public static string GetViewInfoKey()

Geri dönüş değeri

Temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıViewInfo nesne.

Ayrıca bakınız