CacheSubFolder

FileCache.CacheSubFolder property

Eklenecek alt klasörCachePath .

public string CacheSubFolder { get; }

Ayrıca bakınız