GetKeys

FileCache.GetKeys method

Dosya adında filtre içeren tüm dosya adlarını döndürür.

public IEnumerable<string> GetKeys(string filter)
Parametre Tip Tanım
filter String Kullanılacak filtre.

Geri dönüş değeri

Dosya adında filtre içeren dosya adları.

Ayrıca bakınız