CreatePageStream

IPageStreamFactory.CreatePageStream method

Çıktı sayfası verilerini yazmak için kullanılan akışı oluşturur.

public Stream CreatePageStream(int pageNumber)
Parametre Tip Tanım
pageNumber Int32 Bir sayfanın numarası.

Geri dönüş değeri

Çıkış sayfası verilerini yazmak için kullanılan akış.

Ayrıca bakınız