CreateResourceStream

IResourceStreamFactory.CreateResourceStream method

Çıktı HTML kaynak verilerini yazmak için kullanılan akışı oluşturur.

public Stream CreateResourceStream(int pageNumber, Resource resource)
Parametre Tip Tanım
pageNumber Int32 Bir sayfanın numarası.
resource Resource Yazı tipi, stil, resim veya grafikler gibi HTML kaynakları.

Geri dönüş değeri

Çıkış kaynak verilerini yazmak için kullanılan akış.

Ayrıca bakınız